VECTO - systemy informatyczne

Pomoc zdalna VITSM

Skorzystaj z pomocy zdalnej:

Na czym polega projekt VITSM?

Projekt VITSM polega na wdrożeniu systemu informatycznego, który we współpracy z systemami partnerów, umożliwia zautomatyzowanie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT, w tym:

Zarządzanie zleceniami

Zarządzanie zleceniami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Zaawansowane raportowanie u Klienta

Zaawansowane raportowanie
u Klienta

Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa

Vecto Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Wdrożenie systemu automatycznego zarządzania infrastrukturą informatyczną "VECTO IT Serwis Management – VITSM". Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska
W celu zapewnienia najlepszej jakości oferowanych przez nas usług, dostosowanych do Państwa potrzeb, czyli udostępnienia funkcji naszych stron internetowych, personalizacji wyświetlanych treści i reklam oraz analizy wejść na nasze strony internetowe stosujemy opcjonalne pliki cookie.
Więcej o ciasteczkach